Schoorsteen vegen?                                        

Het schoorstenenvegen kunt u het beste laten doen door deskundigen. Uit het oogpunt van brandveiligheid en uw eigen gemoedrust is het van groot belang uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar te laten vegen. Bij het niet goed verbranden van hout zetten zich in het rookkanaal stof-en roetdeeltjes vast. De laag die dan ontstaat moet dan worden verwijderd. Laat u die laag zitten dan kan er creosoot (een teerproduct) ontstaan. Creosoot is een veroorzaker van schoorsteenbrand. Creosoot ontstaat wanneer men nat hout stookt of wanneer men hout verbrandt bij een lage temperatuur. Ook afvoerkanalen van gaskachels dienen te worden geveegd. Er kan namelijk gemakkelijk koolmonoxide ontstaan in de ruimte waar deze verbrandingsapparaten staan (met alle gevolgen van dien). Dit komt omdat de ruimte verstopt zit door bijvoorbeeld vogelnesten of omdat de roetzak vol zit met gevallen stof.

 

Voorkom dit en laat uw schoorsteen jaarlijks onderhouden

Let dus goed op! "Als er schoorsteenbrand uitbreekt, is het eerste wat de verzekering uitzoekt of de schoorsteen is geveegd. Een gouden regel bij de maatschappijen is: Geen onderhoud, geen uitkering."

   

terug